In het weekeinde van 29 maart 20:00 tot en met 1 april 05:00 staat het werk in Dierenstein in het teken van het aanbrengen van de laatste laag asfalt op de rijbaan. Daarvoor sluiten wij Dierenstein af voor het auto- en vrachtverkeer tussen de Dierensteinweg en de rotonde Spoorlaan. U heeft hier in ons mailbericht van 25 februari al eerder informatie over ontvangen.

Voordat we echter zover zijn moeten wij het nieuwe fietspad langs het Zuideinde nog voorzien van nieuw asfalt. Tot en met aanstaande vrijdag 22 maart bereiden wij dit werk voor en op maandag 25 en dinsdag 26 maart brengen wij het asfalt aan.  Wij werken dan vanaf de Spoorlaan richting de Donk. Op maandag verwerken wij op een groot deel de onderste laag en repareren  wij enkele slechte plekken in het al aanwezige asfalt. Op dinsdag brengen wij de rode deklaag aan.

De inritten naar de bedrijven die aan het Zuideinde 9 t/m 79 zijn gevestigd (dit betreffen de bedrijven die direct aan het nieuwe fietspad zijn gevestigd) zijn tijdens deze twee dagen voor een korte periode afgesloten tussen het moment dat we daar het asfalt aanbrengen totdat dit asfalt voldoende afgekoeld is. Reken op minimaal een half uur á drie kwartier per keer. Het exacte tijdstip is hierbij helaas niet vooraf aan te geven omdat de snelheid van het aanbrengen en afkoelen van het asfalt afhankelijk is van onder andere het weer en de aanvoer van het warme asfalt. Indien dit bij uw bedrijf aan de orde is dan vragen wij u om hier rekening mee te houden. Ik heb een uitsnede van het werkgebied toegevoegd ter verduidelijking.